Ericsson'dan bir haber aldım:

25 Aralik Pazartesi günü, saat 14:00'da,  Çerçeve Programları, Ulusal Fonlar ve EURAKA hakkında TUBITAK ile ortaklaşa bir konferans düzenliyorlar.Bence sektörde yer alan firmalar için gerçekten önemli bir konu...Konuyla ilgilenen herkes davetliymiş.Ericsson Mobiliy World'e ulaşım için
tıklayın...  

Bilgi: Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı
AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) veya orijinal adı ile (7th Frame Program), Avrupa Topluluğu Anlaşması çerçevesinde, AB'nin politik, ekonomik ve sosyal hedeflerine katkıda bulunmak üzere, Avrupa'daki bilimsel araştırmalara mali destek sağlamak için kurulan bir destek programıdır. Çerçeve Programları Avrupa Birliği’nin araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve yönlendirilmesi için kullandığı en kapsamlı araçtır. Beş yıllık dönemler itibarıyla, 1984 yılından itibaren uygulanan destek programın altıncısı olup, 2007 yılında başlayıp, 2013 yılında tamamlanacaktır.Programa, Avrupa Birliği ülkeleri, aday ülkeler ve İsrail gibi özel anlaşmalarla programa katılmış olan ülkeler katılıyor.  Üye Ülkeler: İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Portekiz, İspanya, Lüksemburg, İsveç, Danimarka, FinlandiyaAday Ülkeler:Türkiye, Bulgaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Malta, Slovakya, Kıbrıs Rum Kesimi, Slovenya, Letonya5 Asosye Ülke: İsrail, İsviçre, İzlanda, Norveç, LichtensteinÜniversiteler, araştırma merkezlerive kurumları, şirketler ve KOBİ'ler geliştirdikleri proje önerilerine mali destek almak üzere başvurabilirler. Kişisel projelerle de başvurulabilir.AB Çerçeve Programıları'nın (ÇP) temel amacı; bilgiye dayalı bir Avrupa ekonomisi ve Avrupa hayatı kurmaktır. Bu amaç; "Bilgi Toplumu Avrupası" olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere, katılan tüm ülkelerde yaratıcı düşünceleri ve yenilikçi potansiyeli harekete geçirmek ve uygulanabilir sonuçlara ulaşmaktır. Program ile, yenilikçilik, rekabetçilik, toplumsal uyum, ekonomik büyüme ve istihdamın gelişmesi hedefleniyor

.7. ÇP’nın 4 ana programda toplanması öngörülmektedir.Bunlar,

i. İşbirliği (cooperation)

ii. Fikirler (ideas)

iii.İnsan (people)

iv.Yetiler (capacities) olarak tanımlanmıştır.7. ÇP içerisinde on tematik alan bulunmaktadır.1. Sağlık

2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji

3.Bilgi ve İletişim TeknolojileriAvrupa’nın amacı gelecekteki bilim ve iletişimdeki gelişmeleri kontrol edebilmek ve şekillendirebilmek, toplumun ve ekonominin taleplerini karşılayabilmek için aktiviteler Avrupa’nın ICT’deki bilimsel ve ekonomik temelini oluşturacak, ICT’i kullanarak yenilikleri harekete geçirecek ICT’deki gelişmelerini hızla Avrupa vatandaşlarının, işinin, endüstrisinin ve hükümetinin yararına dönüştürmektir.

Bilim ve İletişim Teknolojileri Avrupa’nın geleceği ve Lizbon’un gündemini anlamak için önem arz etmektedir. Ekonomimizdeki üretkenliğin yarısı ICT’nin ürünler, sevisler ve işteki ilerlemesinin etkisi sağlamıştır. ICT yenilikçiliği ve yaratılığı endüstri ve servis sektöründe temel değişiklikleri tetikleyen önemli bir ağdır.

ICT son taslak Calisma Programina http://cordis.europa.eu/fp7/ict adresinden ulasabilirsiniz.4. Nanobilimler ve Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri

5. Enerji

6. Çevre

7. Ulaşım

8. Sosyal-Ekonomik ve Beşeri Bilimler

9. Güvenlik

10.UzayBilgi: Ericsson Partner Program          Ericsson Partner Program sunumu